Sigma-Not
Homepage Contact Change language
RADA NAUKOWA
 • Doc. ing. Ladislav Burgert (Czechy)
 • Dr ing. Mchal Černý (Czechy)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
 • Prof. Jelka Geršak (Słowenia)
 • Dr Oksana Kozar (Ukraina)
 • Prof. dr hab. n.t. Izabella Krucińska
 • Dr Robert Jakub Kubiak (USA)
 • Prof. Rimvydas Milašius (Litwa)
 • Prof. dr hab. n.t. Józef Masajtis
 • Prof. Jiří Militký (Czechy)
 • Dr Natalia Popovych (Ukraina)
Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
 1. Jedwab pajęczy mocniejszy niż stal - s. 13
 2. Polskie owczarstwo w 2017 roku - s. 14
 3. Próba oceny stopnia dopasowania odzieży do użytkownika na przykładzie wybranego asortymentu odzieży - s. 25
 4. Środki zmiękczające i ich wpływ na właściwości użytkowe wyrobów włókienniczych - s. 30
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2017, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986