Sigma-Not
Homepage Contact
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelny
Zdzisław Marzec

Zastępca redaktora naczelnego
Jerzy Zakrzewski

Sekretarz redakcji
Anna Zakrzewska

Redaktorzy tematyczni
Maszyny i urządzenia włókiennicze:
dr hab. n.t. Jan Wojtysiak

Przemysł skórzany:
dr inż. Bogusław Woźniak

Redaktor statystyczny
dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ
ADRES REDAKCJI
Pl. Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
tel.: 695 300 766
e-mail: pewos@op.pl
e-mail: alter@op.pl
WYDAWCA
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa
tel.: 22 818 09 18
faks: 22 619 21 87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
  1. Ekologiczna odzież robocza - s. 1
  2. Certyfikacja dziecięcych wyrobów odzieżowych - s. 9
  3. Założenia materiałowe i konstrukcyjne dla aktywnej odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi ze stopami z pamięcią kształtu (SMA) - s. 23
  4. Bezpieczeństwo pracy kierowców w ocenie własności mechanicznych i biologicznych tapicerek samochodowych - s. 29
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2017, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986